ترکیبات اصلی زعفران:

 

امروزه تحقیقات زیادی بر روی کاربردهای درمانی و دارویی زعفران انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل کلاله‌های قرمز رنگ زعفران در آزمایشگاه­ها نشان داد که زعفران دارای عناصر و ویتامین های فراوانی است. ترکیبات زعفران کروسین، پیکروکروسین و سافرانال می باشند که به ترتیب در ایجاد رنگ، طعم تلخ و عطر زعفران نقش دارند. این ترکیبات دارای ویژگی های مفید و کاربردی هستند و در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می­گیرند. کروسین مهم ترین ماده کلاله می باشد که قابلیت حل شدن در آب را به طور کامل دارد و این ویژگی باعث شده که کروسین در فرمولاسیون داروهای مختلف، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و... مورد استفاده قرار گیرد.

به طور کلی، کلاله زعفران از 150 ترکیب تشکیل شده است از جمله: کارتنوئیدهای رنگ دهنده مانند کروسین و کروستین.کروسین می تواند به عنوان رنگ افزودنی مورد استفاده قرار گیرد، وزن کروسین 6-16 درصد کلاله های خشک شده زعفران است. ترکیبات مهم دیگری در زعفران به نام پیکروکروسین  و سافرانال وجود دارند که عامل طعم تلخ و رایحه زعفران می باشند. همچنین ترکیبات بسیار دیگری در زعفران موجود است که به عنوان ترکیبات رنگی شناخته می شوند؛ این ترکیبات عبارتند از: آلفا-کاروتن، بتاکاروتن، لیکوپن، کاروتنوئید و گلیکوزیدیک، گلیکوزید، دی گلیکوزید، ژنتیوگلیکوزید، زیگزانتین، بتاکروستین، گاماکروستین.

 

زعفران هیرکانیا