امروز : دوشنبه, 04 بهمن 1400
محتوی آموزشی روش کشت آیروپوینک زعفران

محتوی آموزشی روش کشت آیروپوینک زعفران

 فایل آموزشی کامل روش کشت آیروپونیک زعفران که توسط تیم زعفران هیرکانیا تهیه و تدوین شده تقدیم می گردد: