امروز : دوشنبه, 04 بهمن 1400
کارگاه آموزشی آنلاین کشت زعفران به شیوه هیرکانیاپونیک با یکسال پشتیبانی

کارگاه آموزشی آنلاین کشت زعفران به شیوه هیرکانیاپونیک با یکسال پشتیبانی

کارگاه آموزشی آنلاین کشت زعفران به شیوه هیرکانیاپونیک با یکسال پشتیبانی تعرفه کارگاه : 15.000.000 ریال
کارگاه آموزشی آنلاین کشت زعفران به شیوه آیروپونیک با یکسال پشتیبانی

کارگاه آموزشی آنلاین کشت زعفران به شیوه آیروپونیک با یکسال پشتیبانی

کارگاه آموزشی آنلاین کشت زعفران به شیوه آیروپونیک با یکسال پشتیبانی هزینه کارگاه : 10.000.000 ریال  
فروش پیاز زعفران برای امسال

فروش پیاز زعفران برای امسال

        هر کیلوگرم پیاز درهم بصورت ریزو درشت همراه با 10 الی 15 درصد خاک ( مطابق عرف) بصورت فله یا درکیسه های آردی  که با
زعفران اعلا درجه یک

زعفران اعلا درجه یک

زعفران اعلاء درجه یک