امروز : دوشنبه, 04 بهمن 1400
برداشت گل زعفران در گلخانه آموزشی هیرکانیا

برداشت گل زعفران در گلخانه آموزشی هیرکانیا

در گلخانه آموزشی گرگان نحوه چیدن گل های زعفران در کلیپ به نمایش گذاشته شده است.        
تشکیل پیاز دختری از مادر در مزرعه آموزشی

تشکیل پیاز دختری از مادر در مزرعه آموزشی

در مزرعه آموزشی زعفران هیرکانیا وضعیت شکل گیری پیاز دختری از مادر به تصویر گشیده شد.